Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Нові надходження 2017

1. Національна академія наук України та державні академії наук [Текст] : ювілейний збірник (До 90-річчя НАН України). - К. : СПД Стройков Володимир Васильович, 2008. - 376 с. - (Київський літопис ХХІ століття). - ISBN 978-966-96823-1-4
     Зміст:
     Комісаренко Сергій Васильович, про нього . - С.14
     Інститут біохімії ім. О.В. Паладіна Національної академії наук України. - С.86
     Династія Гулих . - С.310-312

2. Діячі науки і культури України: нариси життя ті діяльності [Текст] / КНУ ім. Тараса Шевченка ; ред. А. П. Коцур, ред. Н. В. Терес. - К. : Книги-ХХІ, 2007. - 464 с. - ISBN 978-966-8653-95-7
Посібник містить 110 нарисів про головні віхи життя і діяльності провідних діячів науки й культури. Засобами біографістики розкриваються видатні досягнення науки і культури України у ХХ столітті. Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів і коледжів, учителів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, а також всіх, хто цікавиться історією науки і культури України.

3. Кейтс, М. Техника липидологии. Выделение, анализ и идентификация липидов [Текст] / М. Кейтс. - М. : Изд-во "Мир", 1975. - 322 с.

4. Владислав Володимирович Гончарук [Текст] : бібліографія / НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського. - К. : Академперіодика, 2011. - 164 с. : 49 с. іл. - (Біобібліографія вчених України). - ISBN 978-966-360-179-3

5. Артемова, Любов Вікторівна. Педагогіка і методика вищої школи [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : інтерактив. технології в курсах навч. дисциплін / Л. В. Артемова. - К. : Кондор, 2016. - 271 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 1000 экз. - ISBN 978-966-351-110-8
     У навчальному посібнику висвітлено питання сучасних теоретичних і нормативних підходів до формування змісту й розробки методів викладання фахових дисциплін у процесі ступеневої         підготовки фахівців у ВНЗ. В основі теоретичних і методичних матеріалів посібника – демократизація та гуманізація навчального процесу, організованого на засадах особистісно-орієнтова -       ного підходу і до дитини, і до студента як майбутнього вчителя, вихователя підростаючого покоління.

6. Туркот, Тетяна Іванівна. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. для студ. внз / Т. І. Туркот. - К. : Кондор, 2011. - 628 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-351-341-6
     У посібнику висвітлені загальні засади педагогіки вищої школи: витоки, етапи становлення і перспективи розвитку вищої школи України; закономірності, принципи, форми, методи,                       традиційні та інноваційні технології навчання в сучасному ВНЗ, соціально-психологічні особливості сучасного студентства та можливості їх урахування в навчально-виховному процесі. Із           сучасних позицій розкриваються вимоги до педагогічної і комунікативної культури викладача, його лекторської майстерності та іміджу. Посібник адресований студентам магістратури вищих       навчальних закладів, аспірантам, викладачам, слухачам курсів підвищення педагогічної кваліфікації. Його доцільно використовувати в процесі самоосвіти всім, кого цікавлять проблеми             навчання і виховання студентської молоді.

7. Bankowski, E. Slownik biochemiczny angielsko-polski i polski-angiekski [Текст] / E. Bankowski. - Wroclaw : Elsevier, 2011. - 641 p.

8. Новосьолова, Т. Навчальний посібник з біологічного захисту: можливості командно-орієнтованого навчання [Текст] / Т. Новосьолова. - Київ : [б. в.], 2016. - 94 с. - (Біобезпека, біозахист, біоетика). - ISBN 978-1-85143-278-3

9. Енциклопедія Сучасної України [Текст] / Нац. акад. наук України, Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України, Наук. т-во ім. Шевченка. - Назва обкл. : ЕСУ. - ISBN 966-02-2074-X
Т. 16 : Куз-Лев / Ін-т енцикл. дослідж. – К., 2016. - 712 с. - ISBN 978-966-02-7998-8

10. Енциклопедія Сучасної України [Текст] / Нац. акад. наук України, Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України, Наук. т-во ім. Шевченка. - Назва обкл. : ЕСУ. - ISBN 966-02-2074-X
Т. 17 : Лег-Лощ / Ін-т енцикл. дослідж. – К., 2016. - 712 с. - ISBN 978-966-02-7999-5

11. Стовбурові клітини у ветеринарній медицині [Текст] : [монографія] / А. Й. Мазуркевич [та ін.]. – К.: Компринт, 2013 -
Т. 1 : Експериментальні дослідження з отримання, зберігання і застосування мезенхімальних стовбурових клітин. - 2013. - 264 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 экз. - ISBN 978-617-7144-26-6

12. Підлуцький, Олекса. 25 портретів на тлі епохи [Текст] / Олекса Підлуцький. - Х. : Фоліо, 2012. - 473, [2] с. : портр. - (Бібліотека газети "Дзеркало Тижня"). - Бібліогр.: с. 462-471. - ISBN 978-966-03-6018-1

13. Видатні постаті в історії України ХХ ст. [Текст] : корот. біогр. нариси / В. І. Гусєв [та ін.]. - К. : Вища школа, 2011. - 391 с. : портр. - 3000 экз. - ISBN 978-966-642-392-7

14. Грушевський, Михайло Сергійович. Твори [Текст] : у 50 т. / Михайло Сергійович Грушевський. - ISBN 966-603-223-6
Т. 3 : Серія: Суспільно-політичні твори (1907-березень 1917). - Львів : Світ, 2005. - 792 с. - ISBN 966-603-453-0

15. Грушевський, Михайло Сергійович. Твори [Текст] : у 50 т. / Михайло Грушевський ; редкол.: Павло Сохань (голова) [та ін.] ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Л. : Світ, 2002 - . - ISBN 978-966-603-223-5
Т. 8 : Серія "Історичні студії та розвідки (1906-1916)" / [упоряд.: Мирон Капраль, Андрій Фелонюк ; авт. комент.: О. Вінниченко та ін.]. - 2007. - 776 с. - Бібліогр.: с. 720-752. - ISBN 978-966-603-484-0
     Восьмий том зібрання праць М. Грушевського продовжує серію "Історичні студії та розвідки" і охоплює період 1906-1916 рр. У томі вміщені історичні статті, огляди, рецензії, археографічні           передмови тощо.

16. Грушевський, Михайло Сергійович. Твори [Teкст] : у 50 т. / М. С. Грушевський ; голов. ред. П. Сохань ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Л. : Світ, 2002 - . - ISBN 966-603-223-6
Т. 7 : Серія "Історичні студії та розвідки" (1900-1906) / упоряд. М. Капраль ; авт. комент. В. Александрович [та ін.]. – Л., 2005. - 792 с. - ISBN 966-603-439-5 (т. 7)

17. Грушевський, Михайло Сергійович. Твори [Текст] : у 50 т. / М. С. Грушевський ; голов. ред. П. Сохань ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Л. : Світ, 2002 - . - ISBN 966-603-223-6
Т. 9 / упоряд. М. Капраль [та ін.]. - Л. : [б.в.], 2009. - 592 с. - Бібліогр.: с. 542-546. - ISBN 978-966-603-628-8 (т.9)

18. Грушевський, Михайло Сергійович. Твори [Текст] : у 50 т. / Михайло Грушевський ; редкол.: Павло Сохань - голов. ред. [та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Л. : Світ, 2002 - . - ISBN 966-603-223-6
Т. 2 : Серія "Суспільно-політичні твори (1907-1914)" / [упоряд.: І. Гирич, С. Панькова]. - 2005. - XXIV, 679 с. : портр. - 5000 экз. - ISBN 966-603-277-5 (т.2)

19. Kapinus, E. I. Energy, Charge and Electron Transfer Processes in Chemistry [Текст] / E. I. Kapinus ; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute for Sorption and Problems Endoecology. - K. : Akademperiodyka, 2016. - 135 p. : fig., tables. - (Project "Ukrainian Scientific Book in a Foreign Language"). - References: p. 112-132. - ISBN 978-966-360-322-3
     Текст кн. англ. Парал. тит. арк. укр.
     Переклад назви: Процеси переносу енергії, заряду та електрона в хімії

20. Запобігання біологічним загрозам: що Ви можете зробити [Текст]: посібник з питань біологічного захисту та як їх вирішувати / ред.: С. Уітсбі, Т. Новосьолова. - Бредфорд, 2015. - 328 с.
      Переклад та видання матеріалів виконано співробітниками Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, членами Української асоціації біобезпеки в рамках Партнерського проетк                УНТЦ Р633. Неофіційна україномовна версія для використання в навчальному процесі.

21. Фундаментальные проблемы создания новых веществ и материалов химического производства [Текст] : [комплексная программа фундаментальных исследований НАН Украины] / [науч. совет: В. Д. Походенко, В. Г. Кошечко, С. А. Андронати и др.] ; НАН Украины. - К. : Академпериодика, 2016. - 312 с. : граф., рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-966-360-320-9
Обобщены основные результаты научных исследований и научно-технических разработок, выполненных институтами Национальной академии наук Украины в рамках целевой комплексной программы исследований НАН Украины «Фундаментальные проблемы создания новых веществ и материалов химического производства» (2012–2016 гг.). Исходя из полученных фундаментальных результатов по пяти основным направлениям Программы, создан ряд принципиально новых химических веществ и материалов, основанных на новых, экологически благоприятных энерго- и ресурсосберегающих технологиях, для разных отраслей промышленности и социальной сферы. Разработка таких малотоннажных наукоемких веществ и материалов будет способствовать структурной перестройке химического комплекса Украины с целью выпуска конкурентоспособной химической продукции, организации собственного производства и повышению экспортного потенциала.

22. Посудін, Юрій Іванович. Біофізика [Текст] : підручник / Ю. І. Посудін ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Ліра-К, 2017. - 471, [1] с. : рис., табл., фот. - Дод.: с. 441-447. - Л-ра: с. 448-453. - Предм. покажч.: с. 454-459. - Ім. покажч.: с. 460. - ISBN 978-617-7320-25-7

23. Біологічна хімія [Текст] : підручник / Лариса Федорівна Павлоцька [и др.]. - Суми : Університетська книга, 2011. - 379 с. - ISBN 978-966-680-457-3

24. Філософія: хрестоматія. Від витоків до сьогодення [Текст] : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.: Л. В. Губерський та ін.] ; за ред. акад. НАН України Л. В. Губерського. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2012. - 621 с. - 1000 экз. - ISBN 978-966-346-940-9

25. Мітрясова, Олена Петрівна. Хімія з основами біогеохімії [Текст] : навч. посібник / О. П. Мітрясова. - К. : Кондор, 2016. - 383, [1] с. : рис., табл. - Л-ра: с. 377-378. - Ім. покажч.: с. 379-380. - Предм. покажч.: с. 381-383. - ISBN 978-617-7278-79-4

26. Сухаренко, Олена Валеріївна. Біохімія [Текст] : лабораторний практикум і завдання модульного контролю : [навчальний посібник] / О. В. Сухаренко, В. С. Недзвецький ; М-во освіти і науки України, Керченський держ. морський технолог. ун-т. - Київ : Ліра-К, 2014. - 196 с. ; 20 см. - ISBN 978-966-2609-59-2 (в м. обкл.)

27. Історія філософії [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Г. І. Волинка [та ін.] ; за ред. Г. І. Волинки ; М-во освіти і науки України. - 3-тє вид. - Київ : Каравела, 2016. - 479 с. ; 20 см. - ISBN 978-966-801-946-6

28. Столяр, Оксана Борисівна. Молекулярна біологія [Текст] : навчальний посібник / О. Б. Столяр ; М-во освіти і науки України, Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Київ : КНТ, 2017. - 224 с. : іл. ; 20 см. - ISBN 978-966-373-772-0
     Зміст:
     Організація, збереження та синтез генетичного матеріалу . - С.5-40
     Ядро, реалізація генетичної інформації . - С.41-74
     Цитоплазма. Життєвий цикл протеїнів . - С.75-120
     Біологічні мембрани . - С.121-172
     Молекулярні механізми сигналювання та регуляції клітинного циклу . - С.173-209

29. Кандиба, Наталія Миколаївна. Генетика: курс лекцій [Текст] : навч. посібник / Н. М. Кандиба. - Суми : Унів. книга, 2017. - 397, [1] с. : табл., рис. - Л-ра: с. 368-371. - Cлов. термінів: с. 372-391. - Предм. покажч.: с. 392-397. - ISBN 978-966-680-634-8
     Принципи молекулярної генетики, закономірності спадкування ознак, механізми мінливості генетичного матеріалу, особливості генетичних процесів, а також основи генетики популяцій і             генної інженерії.

30. Біологічна хімія. Практикум [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Л. Ф. Павлоцька [та ін.]. - Суми : Унiверситетська книга, 2017. - 63 с. - Бібліогр.: с. 61-62 (22 назви). - ISBN 978-966-680-551-8
     Зміст:
     Будова тіла людини і його хімічний склад
     Загальні властивості амінокислот
     Білки. Пептиди. Структурна організація білкової молекули. Фізико-хімічні властивості білків. Перетравлення білків у травному тракті
     Складні білки. Нуклеїнові кислоти
     Ферменти
     Вуглеводи
     Ліпіди
     Обмін вуглеводів. Обмін речовин: метаболізм, катаболізм, анаболізм
     Обмін ліпідів. Хімічний склад продуктів рослинного походження
     Вітаміни
     Гормони. Регуляція обміну речовин

31. Біологія людини [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Є. Шепелєв [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - Київ : Кондор, 2016. - 269 с. : іл. ; 20 см. - ISBN 978-966-2781-97-7
      Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6783 від 08.05.2014)

32. Історія України [Текст] : навч. посібник для підготовки до іспитів. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 188 с. - ISBN 978-611-01-0531-6

33. Попович, Мирослав Володимирович. Культура [Текст] : ілюстр. енцикл. України / Мирослав Попович. - К. : Балтія-Друк, 2009. - 182 с. : кольор. іл. - Бібліогр.: с. 182. - 1000 экз. - ISBN 978-966-8137-61-7 
      Серія видань знайомить з історією, державницькими традиціями, природою, культурою та побутом українського народу. Змістовна інформація, унікальні фотодокументи і яскравий дизайн          роблять серію універсальною і цікавою будь-якому читачеві.

34. Березяк, Віктор Володимирович. Атлантида: сторінки прадавньої української історії [Текст] : [розвідки про рідну минувшину] / Віктор Березяк. - К. : Науковий світ, 2012. - 207 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-2472-02-8
      Таємницю Атлантиди буде розгадано найближчим часом, і всі припущення перейдуть у площину реальної історії прадавніх пращурів українського народу - хатів (пізніших венедів) і                       шумерів  (атлантів, антів). У цьому глибоко переконаний автор книжки, який присвятив багато років свого життя вивченню рідної минувшини.

35. Смірнов, Олег Ювеналійович. Медична біологія [Текст] : енциклопедичний довідник / О. Ю. Смірнов ; СумДУ. - Київ : Ліра-К, 2016. - 506 с. - ISBN 978-617-7320-44-8
       Довідник містить близько 4100 термінів і визначень, що вивчаються в курсі медичної біології, – з генетики, цитології, екології, еволюції, паразитології, а також низку медичних і                                загальнонаукових термінів, включаючи синоніми. Книга суттєво доповнює наявні підручники й допоможе читачеві в самостійній роботі з навчальною й науковою літературою. Для                        студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, учнів медичних училищ, учителів біології, абітурієнтів.

36. Слівінська, Любов Григорівна. Анемічний синдром за хронічної гематурії корів [Текст] : монографія / Л. Г. Слівінська ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. ун-т. вет. мед. та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. - Львів : Сполом, 2013. - 140 с. - Бібліогр.: с. 126-139. - ISBN 978-966-665-887-9

37. Шевчук, Валерій Олександрович. Просвічений володар. Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой [Текст] / Валерій Шевчук ; [голов. ред. С. Головко]. - К. : Либідь, 2011. - 464 с. - Л-ра: с. 435-443. - Ім. покажч.: с. 444-460. - ISBN 978-966-06-0610-4

38. Багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини: молекулярний дизайн, синтез і застосування [Текст]. - Київ : Наукова думка, 2017. - 368 с. - ISBN 978-966-00-1564-7

39. Основи медичної валеології [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів / Якобчук А.В., Курик О.Г. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Кондор, 2016. - 254 с. - Рекомендовано Міносвіти. - ISBN 978-966-2781-75-5
       Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Навчальний посібник дисципліни “Основи                      медичної валеології” для спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” спеціалізація: “Менеджмент з організації охорони здоров’я” підготовлено відповідно до навчальної програми              ПВНЗ „Європейський університет”, побудований на основних питаннях поточного та кінцевого контролю програми. Курс подано у вигляді як основного, так і додаткового матеріалу з                    метою  самостійного отримання та поглиблення знань у даній галузі охорони здоров’я. Розкриті основні принципи валеологічних знань з поглибленим поданням основних складових                    здоров’я і факторів, що його формують. Посібник призначений для викладачів, студентів вищих медичних закладів III – IV рівнів акредитації, а також може становити інтерес науковцям,            інтернам, бакалаврам і магістрам, а також широкому колу читачів.

40. Могильний, Аркадій Павлович. Культура і особистість [Текст] : монографія / А. П. Могильний. - К. : Вища школа, 2002. - 303 с. - ISBN 966-642-083-Х
        Висвітлено структуру, форми і види культури, основні етапи її генезису та закономірності функціонування і розвитку. Показано місце і роль людини у світі культури як історичного продукту          культуротворення поколінь упродовж багатьох тисячоліть, як творця культурних цінностей та споживача феноменів культури. Висвітлено питання творчої діяльності як способу                            самореалізації особистості. Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями культурології.

41. Бакуменко, Олександр Данилович. Доброзвучна Муза [Текст] / Олександр Бакуменко ; [худож. оформ. та верстка В. О. Павленка]. - Київ : Україна, 2016. - 559, [1] с. : портр. - ISBN 978-966-524-433-2
      До книги увійшли 34 літературні портрети українських письменників, які своєю творчістю вписали яскраві сторінки в історію сучасної літератури.

42. Ситник, К. Володимир Вернадський: Людина. Громадянин. Учений [Текст] / К. Ситник, Т. Бевз. - Київ : Наукова думка, 2017. - 367 с. - ISBN 978-966-00-1577-7

43. Франківська енциклопедія [Текст] : у 7 т. / редкол.: М. Жулинський (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т Івана Франка. - Львів : Світ, 2016 - . - (Серія "Іван Франко і нова українська література. Попередники та сучасники"). - ISBN 978-966-914-033-3
Т. 1 : А - Ж / наук. ред. і упоряд. Євген Нахлік. - 2016. - 678 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст. - 1500 экз. - ISBN 978-966-914-034-0 (Т. 1)

44. Гирич, Ігор Борисович. Київ: люди і будинки [Текст] / Ігор Гирич ; [голов. ред. С. Головко ; ред.: А. Венцковський, О. Вербило ; худож. М. Гутман]. - К. : Либідь , 2015. - 428, [4] с. : іл., портр., фот. - ISBN 978-966-06-0704-0
        Ця книга не є путівником у традиційному сенсі краєзнавчого жанру. Вона є радше культурологічним есеєм про людей, які, живучи в Києві, творили неповторну ауру цього міста.

45. Грушевський, Михайло Сергійович (1866-1934). Твори [Текст] : у 50 т. / М. С. Грушевський/ НАН України, Ін-т укр. археології та джеролознавства ім. М. С. Грушевського ; ред. кол. : Г. Папакін (гол. ред.) та ін. - Львів : Світ, 2002 - . - ISBN 978-966-603-223-5
Т. 47. Кн. І : Ювілейна грушевськіана / М. С. Грушевський ; упорядкув., передм., комент. В. Тельвак. - Львів : Світ, 2016. - 576 с. ; 24 см. - (Допоміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви). - 5000 пр. экз. - ISBN 978-966-914-007-4

46. Грушевський, Михайло Сергійович (1866-1934). Твори [Текст] : у 50 т. / М. С. Грушевський/ НАН України, Ін-т укр. археології та джеролознавства ім. М. С. Грушевського ; ред. кол. : Г. Папакін (гол. ред.) та ін. - Львів : Світ, 2002 - . - ISBN 978-966-603-223-5
Т. 47. Кн. ІI : Меморіальна грушевськіана / М. С. Грушевський ; упорядкув., передм., комент. В. Тельвак. - Львів : Світ, 2016. - 576 с. ; 24 см. - (Допоміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви). - 5000 пр. экз. - ISBN 978-966-914-031-9
     Том містить різнопланові меморіальні публікації авторства визначних українських, польських, російських, німецьких, чеських та французських інтелектуалів, котрими сучасники вченого                відгукнулися на трагічну смерть М.Грушевського. Публікації дають змогу реконструювати образ вченого у середовищі його сучасників. Завдяки своїй жанровій специфіці опубліковані                  тексти  є важливим джерелом пізнання українознавчих дискусій першої третини ХХ ст.

47. Словник української мови [Текст] : у 20 т. - ISBN 978-966-00-1050-5
Т. 4 : Д - Ж / Український мовно-інформац. фонд НАН України ; уклад. В. М. Білоноженко [та ін.]. - Київ : Наук. думка, 2013. - 1007 с. : табл. - (Словники України). - ISBN 978-966-02-7069-5

48. Словник української мови [Текст] : у 20 т. - ISBN 978-966-00-1050-5
Т. 5 : З - Зв'янути / Український мовно-інформац. фонд НАН України ; уклад. І. В. Шевченко [та ін.] ; наук. ред. О. О. Тараненко. - Київ : Наук. думка, 2014. - 991 с. : табл. - (Словники України). - ISBN 978-966-02-7402-0

49. Довідник з елементарної математики, механііки та фізики [Текст] / ред.: І. М. Галушка, С. Г. Максимова. - К. : Наук. думка, 1996. - 191 с. : рис. - Алф. покажч.: с. 178-184. - ISBN 966-00-0014-6
      Містить основні поняття та закони з елементарної математики, механіки та фізики, які вивчаються в шкільному курсі, а також таблиці основних одиниць вимірювання в системі СІ.

50. Словник української мови: У 20-ти томах [Текст] : словарь. Т. 6 ЗГАГА-КВАРТА / НАН України, Український мовно-інформаційний фонд. - Київ : Наук. думка, 2015. - 991 с. - ISBN 978-966-00-1050-5. - ISBN 978-966-02-739(т.6)

51. Кириченко, Леся Прогулки по Киеву с газетой "Сегодня" [Текст] : путеводитель / Леся Кириченко, Александр Марущак. - К. : Саммит-Книга, 2017. - 272 с. : ил. - ISBN 9786177434-79-4

52. Сапожников, Л. Королям и не снилось. От Муссолини до Мао [Текст] : монография / Л. Сапожников. - К. : Арий, 2015. - 368 с. : ил. - ISBN 978-966-498-447-5

53. Україна. Закони. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" [Текст] : чинне законодавство станом на 20 березня 2016 року: (Офіційний текст). - К. : ПАЛИВОДА А.В., 2016. - 88 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-437-461-0

54. Україна. Закони. Закон України "Про безоплатну правову допомогу" [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на1 липня 2016 року: (Офіційний текст). - К. : ПАЛИВОДА А.В., 2016. - 24 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-437-358-3 :

55. Україна. Закони. Закони України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам", "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 16 червня 2016 року: (Офіційний текст). - К. : ПАЛИВОДА А.В., 2016. - 20 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-437-369-9

56. Україна. Закони. Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 16 черв. 2016 р.: (Офіц. текст). - (Закони України). - ISBN 978-966-437-374-3

57. Україна. Закони. Закон України "Про охорону праці" [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 травня 2017 р.: (офіц. текст). - (Закони України). - ISBN 978-966-437-107-7