Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Шановні колеги! Науковий семінар Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України «Актуальні проблеми сучасної біохімії» продовжує свою діяльність. 19-го лютого (вівторок) 2019 р. о 10-30 в Актовій залі Інституту будемо слухати доповідь м.н.с. Горак Ірини Романівни «Роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у контролі міграції й інвазії пухлинних клітин in vitro та in vivo». Мова йде за апробацію кандидатської дисертації. Як завжди, до інформаційного листа додаємо авторські тези доповіді. Запрошуємо Вас та Ваших колег до участі у роботі семінару.

 З повагою – С.О.Костерін

 

 

Роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у контролі міграції й інвазії пухлинних клітин in vitro та in vivo

Горак Ірина Романівна, м.н.с., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Актуальність: Попри досягнення сучасної медицини та молекулярної онкології у діагностиці і лікуванні онкологічних захворювань, існує потреба у пошуку нових молекулярних мішеней для протипухлинної терапії, скерованої на боротьбу з метастазуванням та знищенням ракових стовбурових клітин. Як мішені для протипухлинної терапії розглядаються різноманітні компоненти сигнальних та метаболічних шляхів клітини, в тому числі й адаптерні протеїни, які регулюють, скеровують та полегшують внутрішньоклітинне сигналювання. Адаптерний протеїн Ruk/CIN85 – це представник родини CIN85/CMS, що складається з трьох SH3 доменів (А, В і С) на N-кінці молекули, збагаченого на пролін району та надспіралізованого домену на С-кінці молекули. На сьогодні описано близько 300 протеїнів-партнерів Ruk/CIN85, серед яких виявлено інші адаптерні протеїни, регуляторні протеїни, протеїнкінази, компоненти цитоскелету, мембранні рецептори та ДНК-зв’язувальні протеїни. Шляхом взаємодії з протеїнами-партнерами Ruk/CIN85 бере участь у таких процесах як ендоцитоз активованих рецепторних тирозинкіназ, організація і біогенез елементів цитоскелету, адгезія, інвазивність, апоптоз. Аналіз експресії Ruk/CIN85 у нормальних та пухлинних тканинах різного походження (меланоми, раку молочної залози, шийки матки, простати, товстої кишки, недрібноклітинного раку голови та шиї, гліомах) показав, що пухлини характеризуються підвищеною експресією цього адаптера, а його вміст у пухлинах корелює зі стадією захворювання, ступенем дедиференціювання та наявністю метастазів. Ці дані свідчать про участь адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у контролі пухлинного росту та метастазування, проте молекулярні механізми цих процесів досліджені недостатньо. Враховуючи це, метою роботи було: дослідити механізми, залежні від адаптерного протеїну Ruk/CIN85, що забезпечують контроль процесів міграції й інвазії пухлинних клітин на моделях in vitro та in vivo. Для досягнення мети було поставлено такі завдання:

  1. Отримати сублінії аденокарциномних клітин грудної залози миші лінії 4Т1 із стабільною надекспресією/зниженою експресією адаптерного протеїну Ruk/CIN85.
  2.  Охарактеризувати проліферативний потенціал, адгезивність, здатність до міграції й інвазії клітин отриманих субліній in vitro.
  3. Оцінити рівні експресії генів, залучених до контролю рухливості й інвазивності пухлинних клітин, асоційованих з ЕМТ, залежно від рівня експресії адаптерного протеїну Ruk/CIN85.
  4. Дослідити роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85  у контролі ознак, властивих для ракових стовбурових клітин.
  5. Оцінити роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у метастазуванні в легені з використанням сингенної мишачої моделі 4Т1-BALB/c та протоколів для експериментального та спонтанного метастазування.

Результати: Було одержано сублінії клітин аденокарциноми грудної залози миші лінії 4Т1 зі стабільною надекспресією та пригніченою експресією адаптерного протеїну Ruk/CIN85. Продемонстровано, що надекспресія адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у клітинах лінії 4Т1 супроводжується зниженням їх проліферативного потенціалу та адгезивності, посиленням рухливості, інвазивності, зростанням ступеня прояву ознак ракових стовбурових клітин, в тому числі й хіміорезистентності, а також метастатичного потенціалу in vivo . У клітинах лінії 4Т1 з пригніченням експресії Ruk/CIN85 виявлено протилежно спрямовані зміни вказаних біологічних властивостей. В роботі вперше охарактеризовано зміни транскриптому пухлинних клітин з різними рівнями експресії цього адаптера, виявлено, що Ruk/CIN85 модулює експресію низки генів, залучених до процесів міграції та інвазії, в тому числі віментину, Е-кадгерину, транскрипційних факторів Twist1, Snai1, Zeb1/2, металопротеїназ MMP-2, ММР-9, факторів репрограмування Klf4, Oct4, Nanog. Одержані результати свідчать про те, що клітини з надекспресією Ruk/CIN85 характеризуються епітелійно-мезенхімною/мезенхімно-амебоїдною пластичністю, яка й лежить в основі посиленої інвазивності й метастазування, тоді як клітини 4Т1 з пригніченням Ruk/CIN85 втрачають пластичність і перебувають у гомогенному епітелійному стані.