Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Міністерство освіти і науки України

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

Спецвипуск газети “Освіта України”

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

 

Прізвище, імя, по батькові здобувача – Галкін Олег Валерійович

 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу молекулярної біології Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України

Назва дисертації – “Експресія генів протеаз у клітинах гліоми лінії U87 за умови пригнічення IRE1”

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74)

Науковий керівник – Мінченко О. Г., член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор

Офіційний опонент – Мацелюх Богдан Павлович, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, проф., завідувач відділу генетики мікроорганізмів Інституту мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України

Офіційний опонент – Толстанова Ганна Миколаївна, доктор біологічних наук, начальник науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01,

д. б. н., професор, акад. НАН України                                                             Костерін С. О.

 

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

 {aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/galkin/galkin.pdf{/aridoc}

Дисертація – “Експресія генів протеаз у клітинах гліоми лінії U87 за умови пригнічення IRE1”- посилання на дисертацію (pdf)

 

Відгук

на дисертаційну роботу Галкін О.В. «Експресія генів протеаз у клітинах гліоми лінії U87 за умови пригнічення IRE1» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія(ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )