Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Міністерство освіти і науки України

Департамент атестації кадрів Вищої

кваліфікації та ліцензування

Спецвипуск газети «Освіта України»

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

 

 

Прізвище, імʼя, по батькові здобувача – Горак Ірина Романівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу сигнальних механізмів клітини Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України

Назва дисертації – «Роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у контролі міграції й інвазії пухлинних клітин in vitro та in vivo»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044) 234-59-74)

Науковий керівник – Дробот Людмила Борисівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу сигнальних механізмів клітини Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України

Офіційний опонент – Риндич Алла Володимирівна, член-кореспонлент НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу функціональної геноміки (Інститут молекулярної біології та генетики НАН України)

Офіційний опонент – Гарманчук Людмила Василівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри біомедицини (ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка). 

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01

академік НАН України, д.б.н., професор                                           С.О. Костерін

 

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

 {aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/horak/horak_a.pdf{/aridoc}

Дисертація– «Роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у контролі міграції й інвазії пухлинних клітин in vitro та in vivo» - посилання на дисертацію (pdf)

Відгук

на дисертаційну роботу Горак І.Р.«Роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у контролі міграції й інвазії пухлинних клітин in vitro та in vivo» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія(ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )