Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Міністерство освіти і науки України

Департамент атестації кадрів

Вищої кваліфікації та ліцензування

Спецвипуск газети «Освіта України»

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Вілецька Юлія Миколаївна

 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу молекулярної біології Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України

Назва дисертації – «Експресія генів, які контролюють процеси проліферації, у підшкірній жировій тканині за умов ожиріння»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74)

Науковий керівник – Мінченко Олександр Григорович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу молекулярної біології (Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України)

Офіційний опонент – Калачнюк Лілія Григорівна, доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри біохімії та фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Офіційний опонент – Телегєєв Геннадій Дмитрович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу молекулярної генетики (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України)

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01,

д.б.н., проф., акад. НАН України                                                                  Костерін С.О.

 

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

 {aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/viletska/Viletska_a.pdf{/aridoc}

Дисертація– «Експресія генів, які контролюють процеси проліферації, у підшкірній жировій тканині за умов ожиріння» - посилання на дисертацію (pdf)

Відгук

на дисертаційну роботу Вілецької Ю.М.«Експресія генів, які контролюють процеси проліферації, у підшкірній жировій тканині за умов ожиріння» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія(ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )