Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Міністерство освіти і науки України
Департамент атестації кадрів Вищої
кваліфікації та ліцензування
Спецвипуск газети «Освіта України»

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

Прізвище, імʼя, по батькові здобувача - Тихоненко Тетяна Михайлівна

 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює - молодший науковий співробітник відділу біохімії вітамінів і коензимів, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Назва дисертації: - «Механізми реалізації дії вітаміну В3 та його похідних за експериментального цукрового діабету»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої вченої ради - Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон - Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74)

Науковий керівник Кучмеровська Тамара Муратівна, професор, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Офіційний опонент - Маньковський Борис Микитович, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

Офіційний опонент - Дворщенко Катерина Олександрівна, доктор біологічних наук, завідувач НДЛ біохімії, відділення біологічних і біомедичних технологій Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Голова спеціалізованої

вченої ради Д 26.240.01,

д.б.н., проф., акад. НАН України                                                                         Костерін С.О.

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

 {aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/tykhonenko/A_Tykhonenko.pdf{/aridoc}

Дисертація– «Механізми реалізації дії вітаміну В3 та його похідних за експериментального цукрового діабету» - посилання на дисертацію (pdf)

Відгук

на дисертаційну роботу Тихоненко Т. М. «Механізми реалізації дії вітаміну В3 та його похідних за експериментального цукрового діабету» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія(ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )