Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

21.01.2020
Опубліковано монографію «Каліксарени як модулятори АТР-гідролазних систем гладеньком’язових клітин»
Вийшла друком трансдисциплінарна монографія директора Інституту органічної хімії НАН України академіка Віталія Кальченка, завідувача відділу біохімії м’язів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України академіка Сергія Костеріна, старшого наукового співробітника відділу біохімії м'язів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України кандидата біологічних наук Тетяни Векліч, провідного наукового співробітника відділу біохімії м'язів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України доктора біологічних наук Лідії Бабіч, провідного наукового співробітника відділу біохімії м'язів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України доктора біологічних наук Сергія Шликова.

 

У трансдисциплінарній монографії узагальнено, проаналізовано і систематизовано літературні та власні експериментальні результати, отримані співробітниками відділу біохімії м’язів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна та відділу хімії фосфоранів Інституту органічної хімії НАН України при вивченні дії циклічних олігомерів фенолів – каліксаренів на мембранозв’язані Mg2+-залежні АТР-гідролазні катіонтранспортувальні та механохімічні системи гладеньких м’язів. Описані результати, що були отримані на стику біохімії (ензиматичний каталіз, біохімічна мембранологія, біохімічна кінетика), біохімії in silico, біофізичної, органічної та супрамолекулярної хімії. В ній наведено дані щодо синтезу, фізико-хімічних властивостей та біологічної активності каліксаренів, розглянуто експериментальні результати стосовно каліксаренів як ефекторів мембранозв’язаних катіонтранспортувальних АТР-гідролазних систем, закцентовано увагу на дії каліксаренів як ефекторів АТР-гідролазної системи скоротливих протеїнів гладеньких м’язів, описано феномен каліксареніндукованого неензиматичного гідролізу АТР, висвітлено дію каліксаренів на механокінетику процесу скорочення–розслаблення гладеньких м’язів.

Для фахівців у галузі біохімії, біофізики, біофізичної хімії м'язів, системної біології м'язової клітини, біохімічної мембранології та фармакології, органічної й супрамолекулярної хімії, а також для студентів та аспірантів – біохіміків, біофізиків, фізіологів, фармакологів.

Науковий редактор: директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України академік Сергій Комісаренко.

Рецензенти:

– директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України член-кореспондент Андрій Вовк;

– Завідувач відділу регуляції проліферації клітин і апоптозу Інституту біології клітини НАН України член-кореспондент Ростислав Стойка.

За інформацією Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Матеріали опублікували: Пресслужба НАН України
Рубрики:
Наукові публікації
Результати наукових досліджень і розробок
Популяризація науки

Установи НАН України, про які йдеться у повідомленні:
Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
Інститут органічної хімії

Представники НАН України, про яких йдеться у повідомленні:
babichБабіч Лідія Григорівна
Векліч Тетяна Олександрівна
Вовк Андрій Іванович
Кальченко Віталій Іванович
Комісаренко Сергій Васильович
Костерін Сергій Олексійович
Стойка Ростислав Стефанович
Шликов Сергій Георгійович