Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Повідомлення
про захист дисертації,

на здобуття наукового ступеня
доктора біологічних наук

 Захист дисертації відбудеться “ 19 ” жовтня 2020 р. о 14 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01 в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України за адресою: 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9.

 

Прізвище, імʼя, по батькові здобувача– Прилуцька Світлана Володимирівна

 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший науковий співробітник НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки» хімічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Назва дисертації: - «Розробка технології посилення протипухлинної активності цисплатину за використання С60 фулерену»

 

Шифр та назва спеціальності – 03.00.20 – біотехнологія

Шифр спеціалізованої вченої ради- Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон - Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74)

Науковий консультант  Матишевська Ольга Павлівна, професор, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу науково-технічної інформації Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

Офіційний опонент – Ємець Алла Іванівна, професор, доктор біологічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу клітинної біології та біотехнології Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України

Офіційний опонент - Данилович Юрій Володимирович, старший науковий співробітник, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу біохімії м’язів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Офіційний опонент –  Лук’янова Наталія Юріївна, старший дослідник, доктор біологічних наук, завідувач лабораторії механізмів медикаментозної резистентності Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

Голова спеціалізованої

вченої ради Д 26.240.01,

д.б.н., проф., акад. НАН України                                                              Костерін С.О.

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора біологічних наук

 {aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/prylutska/prylutska.pdf{/aridoc}

Дисертація– «Розробка технології посилення протипухлинної активності цисплатину за використання С60 фулерену»- посилання на дисертацію (pdf)

Відгук

на дисертаційну роботу Прилуцька С.В. «Розробка технології посилення протипухлинної активності цисплатину за використання С60 фулерену» представлену на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія (ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf,ВІДГУК3- pdf )