Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Повідомлення
про захист дисертації,

на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

Захист дисертації відбудеться 16 листопада 2020 р. о 14 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01 в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України за адресою: 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9.

 

Прізвище, імʼя, по батькові здобувача – Ревка Ольга Володимирівна

 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює молодший науковий співробітник відділу хімії та біохімії ферментів, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Назва дисертації: «Координування процесів тромбоутворення та фібринолізу за участі клітин крові»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74)

Науковий керівник – Гриненко Тетяна Вікторівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу хімії та біохімії ферментів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Офіційний опонент – Верьовка Сергій Вікторович, професор, доктор біологічних наук, завідувач лабораторії біохімії ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України»

Офіційний опонент – Дворщенко Катерина Олександрівна, старший науковий співробітник, доктор біологічних наук, завідувач НДЛ «Біохімії» відділення біологічних і біомедичних технологій ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Голова спеціалізованої

вченої ради Д 26.240.01,

д.б.н., проф., акад. НАН України                                                              Костерін С.О.

 

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

Дисертація– «Координування процесів тромбоутворення та фібринолізу за участі клітин крові»- посилання на дисертацію (pdf)

Відгук

на дисертаційну роботу Ревка О. В. «Координування процесів тромбоутворення та фібринолізу за участі клітин крові» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія(ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )