Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Повідомлення
про захист дисертації,

на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

Захист дисертації відбудеться 14 грудня 2020 р. о 14 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01 в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України за адресою: 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9.

Прізвище, імʼя, по батькові здобувача – Пирогова Людмила Віталіївна

 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює  молодший науковий співробітник відділу структури  і функції білка, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Назва дисертації: «Формування і гідроліз фібринового згустку в плазмі крові людини за патологічних станів та за дії екзогенних факторів»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.20 – біотехнологія

Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон  Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74)

Науковий керівник – Макогоненко Євген Митрофанович, доктор біологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу структури і функції білка Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

Офіційний опонент – Верьовка Сергій Вікторович, професор, доктор біологічних наук, завідувач лабораторії біохімії ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України»

Офіційний опонент – Компанець Ірина Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біомедицини ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Голова спеціалізованої

вченої ради Д 26.240.01,

д.б.н., проф., акад. НАН України                                                              Костерін С.О.

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

Дисертація– «Формування і гідроліз фібринового згустку в плазмі крові людини за патологічних станів та за дії екзогенних факторів»- посилання на дисертацію (Дисертація- pdf )

Відгук

на дисертаційну роботу Пирогової Л.В. «Формування і гідроліз фібринового згустку в плазмі крові людини за патологічних станів та за дії екзогенних факторів»» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.20–біотехнологія(ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf ).