GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Повідомлення
про захист дисертації,

на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

Захист дисертації відбудеться 18 січня 2021 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01 в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України за адресою: 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9.

Прізвище, імʼя, по батькові здобувача – Криніна Ольга Ігорівна

 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює  молодший науковий співробітник відділу молекулярної імунології, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Назва дисертації: «Біологічна роль гепарин-зв’язувальної ділянки в структурі гепарин-зв’язувального EGF-подібного фактору росту»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон  Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74)

Науковий керівник – Колибо Денис Володимирович, доктор біологічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

Офіційний опонент – Толстанова Ганна Миколаївна, доктор біологічних наук, професор, начальник науково-дослідної частини Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка

Офіційний опонент – Хоруженко Антоніна Іванівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

Голова спеціалізованої

вченої ради Д 26.240.01,

д.б.н., проф., акад. НАН України                                                                 Костерін С.О.

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

Дисертація– «Біологічна роль гепарин-зв’язувальної ділянки в структурі гепарин-зв’язувального EGF-подібного фактору росту»- посилання на дисертацію (pdf)

Відгук

на дисертаційну роботу Криніної О. І. «Біологічна роль гепарин-зв’язувальної ділянки в структурі гепарин-зв’язувального EGF-подібного фактору росту» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія(ВІДГУК1- pdf- pdf,ВІДГУК2- pdf )