Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Повідомлення
про захист дисертації

на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

Захист дисертації відбудеться 15 лютого 2021 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01 в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України за адресою: 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9.

Прізвище, імʼя, по батькові здобувача – Меженська Ольга Олександрівна

 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює  молодший науковий співробітник відділу біохімії вітамінів і коензимів, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Назва дисертації: «Нові протеїнові мішені дії тіаміну і його похідних в  нервовій тканині»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон  Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044) 234-59-74

Науковий керівник – Пархоменко Юлія Михайлівна, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу біохімії вітамінів і коензимів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Офіційний опонент – Корнелюк Олександр Іванович, доктор біологічних наук, чл.-кор. НАН України, професор, завідувач відділу білкової інженерії та біоінформатики Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

Офіційний опонент – Петров Сергій Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії Одеського національного університету  ім. І.І. Мечникова   

Голова спеціалізованої

вченої ради Д 26.240.01,

д.б.н., проф., акад. НАН України                                                                 Костерін С.О.

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

Дисертація– «Нові протеїнові мішені дії тіаміну і його похідних в  нервовій тканині»- посилання на дисертацію (pdf)

Відгук

на дисертаційну роботу Меженської О.О. «Нові протеїнові мішені дії тіаміну і його похідних в  нервовій тканині» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія(ВІДГУК1- pdf, ВІДГУК2- pdf )