Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Захист дисертації відбудеться 29 березня 2021 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01 в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України за адресою: 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9.

 

         Зленко Оксана Борисівна, молодший науковий співробітник лабораторії генетики мікроорганізмів Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України. Назва дисертації: «Лабораторна діагностика туляремії (імуноферментний аналіз та полімеразна ланцюгова реакція), епізоотологічний моніторинг і генотипування збудника».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.20 – біотехнологія. Спецрада Д 26.240.01 Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01030. м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044) 234-59-74. Науковий керівник – Герілович Антон Павлович, професор, член-кореспондент НААН України, доктор ветеринарних наук, заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України. Офіційні опоненти: Кричковська Лідія Василівна, доктор біологічних наук, професор кафедри органічного синтезу та нанотехнологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України. Колибо Денис Володимирович, доктор біологічних наук, професор       Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України.

Голова спеціалізованої

вченої ради Д 26.240.01

д.б.н., проф., акад. НАН України                                         Костерін С. О.

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

Дисертація– «Лабораторна діагностика туляремії (імуноферментний аналіз та полімеразна ланцюгова реакція), епізоотологічний моніторинг і генотипування збудника»- посилання на дисертацію (pdf)

Відгук

на дисертаційну роботу Зленко О.Б. «Лабораторна діагностика туляремії (імуноферментний аналіз та полімеразна ланцюгова реакція), епізоотологічний моніторинг і генотипування збудника» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біохімія(ВІДГУК1-pdf-pdf, ВІДГУК2- pdf )