Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Спосіб ензиматичного одержання кисню

(Захищено патентом України на корисну модель № 119988)

 Проблема: Основний промисловий метод отримання кисню (розділення повітря методом глибокого охолодження) є високо енергозатратним. Проте майже в усіх живих організмах є ензим каталаза, який розкладає перекис водню, утворюваний у процесі біологічного окислення, на воду та молекулярний кисень. Каталаза є одним із найефективніших ензимів: одна молекула каталази здатна перетворити кілька мільйонів молекул пероксиду водню на воду і кисень за секунду. За певних випадках виникає періодична потреба в незначних кількостях кисню при відсутності можливості користуватися запасами цього газу або апаратами-концентраторами.

Створено: ефективний спосіб ензиматичного одержання кисню, оснований на ензиматичній взаємодії препарату каталази з розчином перекису водню.

Умови виконання способу : використання спеціальних хімічних реакторів відповідних форм різного типу: накопичувального, проточного, періодичної дії (циклічна замкнена система) та додаткові інгредієнти для забезпечення оптимальних умов ензиматичної реакції розкладення перекису водню препаратом каталази за показниками швидкості напрацювання кисню та його кількості, зберігання компонентів реакції.

 

Перевагами цього способу є:

  • використання препарату каталази будь-якого походження: з будь-якого джерела - мікробного, рослинного, тваринного; синтетичного походження у розчинній стабілізованій формі або в іммобілізованій формі на твердому носії;
  • використання препарату каталази будь-якої ензиматичної активності за будь-яких способах стабілізації та/або іммобілізації на твердих носіях;
  • використання розчину перекису водню в широкому діапазоні концентрацій;
  • забезпечення необхідної швидкості та кількості утворення кисню (від  0,1-0,3 л/хв.  до  2,5 л/хв);
  • забезпечення оптимальних умов та контрольований хід ензиматичної реакції каталази з перекисом водню для безперервного виходу кисню;
  • багаторазове використання препарату каталази та безпечність його функціонування.

 Застосування: для одержання кисню в незначних кількостях при відсутності можливості користуватися запасами цього газу або апаратами-концентраторами.

 Розроблено та апробовано: у відділі регуляції обміну речовин Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

Контакти:

Teл.: +380 (44) 235-7157.     Факс: +380 (44) 234-1296.

E-mail: tto@biochem.kiev.ua.      http://biochemistry.org.ua

Адреса: Інститут  біохімії  ім. О.В. Палладіна НАН України,

вул. Леонтовича, 9, м. Kиїв, 01054, Україна.