Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Повідомлення про захист дисертації

на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук

Захист дисертації відбудеться “ 13 ” вересня 2021 р. о 14 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01 в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України за адресою: 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9.

Прізвище, імʼя, по батькові здобувача - Тихомиров Артем Олександрович

 

{aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/tykhomyrov/tykhomyrov.pdf{/aridoc}

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює –старший науковий співробітник відділу хімії та біохімії ферментів, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Назва дисертації: – : «Протеїни плазміноген/плазмінової системи як регулятори клітинних процесів та маркери патологічних станів різного ґенезу».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74)

Науковий консультант – Гриненко Тетяна Вікторівна, старший науковий співробітник, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

Офіційний опонент – Ушакова Галина Олександрівна, професор, доктор біологічних наук, завідувачка кафедри біохімії та фізіології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

Офіційний опонент – Кашуба Олена Віталіївна, професор, доктор біологічних наук, завідувачка лабораторії молекулярних механізмів трансформації клітин Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України;

Офіційний опонент – Натрус Лариса Валентинівна, професор, доктор медичних наук, завідувачка кафедри сучасних технологій медичної діагностики та лікування Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

Голова спеціалізованої

вченої ради Д 26.240.01,

д. б. н., проф., академік НАН України                                                                      Костерін С.О.

    АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора біологічних наук

 {aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/tykhomyrov/avtoreferat-Tykhomyrov.pdf{/aridoc}

Дисертація «Протеїни плазміноген/плазмінової системи як регулятори клітинних процесів та маркери патологічних станів різного ґенезу».- посилання на дисертацію: «Протеїни плазміноген/плазмінової системи як регулятори клітинних процесів та маркери патологічних станів різного ґенезу».

Відгук - на дисертаційну роботу Тихомирова Артема Олександровича «Протеїни плазміноген/плазмінової системи як регулятори клітинних процесів та маркери патологічних станів різного ґенезу». представлену на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf,ВІДГУК3- pdf )