Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

 ВІДДІЛ СИГНАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ КЛІТИНИ

Завідувач – д.б.н., проф. ДРОБОТ Людмила Борисівна

Тел.: (044)234 39 22; E-mail: drobot@biochem.kiev.ua

Відділ як самостійну наукову структуру в межах інституту створено на початку 2018 року, коли відбулось об’єднання відділу регуляції обміну речовин, одного з найстаріших підрозділів Інституту, та лабораторії сигнальних механізмів клітини – наймолодшої інститутської структурної одиниці. Відбулось не тільки формальне об’єднання двох колективів, але й поєднання їх наукових здобутків та інтелектуального потенціалу, традиційного та новаторського напрямів біохімії, оскільки науково-пошукові шляхи обох підрозділів неминуче перетнулись й стали потребувати сумісних досліджень більш високого рівня. Новий відділ очолила завідувач лабораторії сигнальних механізмів клітини, доктор біологічних наук, професор, Дробот Людмила Борисівна.

Відділ регуляції обміну речовин мав довгу та славетну історію. Тривалий час робота велась під керівництвом академіка НАН України Максима Федотовича Гулого (1950-1987 рр.), а згодом підрозділ очолювали його учні та послідовники, акад. НАН України і УААН Дмитро Олексійович Мельничук і к.б.н., ст. наук. співр. Володимир Олегович Михайловський.  У 2007 - 2011 рр. керівником відділу був д.б.н., професор Микола Петрович Дмитренко, після передчасної смерті якого в 2011 р., обов’язки завідувача виконував його учень, талановитий вчений Шандренко Сергій Григорович. Основні напрями досліджень відділу регуляції обміну речовин охоплювали широке коло проблем функціональної біохімії та молекулярної біології, пов’язаних з питаннями метаболічної регуляції фізіологічного стану тварин і людини. А саме, вивчення шляхів та механізмів контролю за перебігом основних біоенергетичних і біосинтетичних процесів, пошук можливостей їхньої корекції при порушеннях різного ґенезу природними низькомолекулярними метаболітами. Окрема увага приділялась активним формам кисню та азоту, а також реактивним карбонільним сполукам як регуляторам метаболізму та чинникам його порушень при патологічних станах організму, зокрема тих, що пов’язані із змінами структури позаклітинного матриксу. Так, останні 4 роки функціонування відділу регуляції обміну речовин були присвячені дослідженню можливості корекції патології сполучної тканини, що лежить в основі розвитку пульмонологічного фіброзу та онкологічних захворювань, шляхом модулювання активності низки амінооксидаз, залучених до формування компонентів позаклітинного матриксу. За результатами проведених досліджень було створено й запатентовано оригінальну добавку саме з таким ефектом.

Основним напрямом досліджень відділу сигнальних механізмів клітини є з’ясування сигнальних механізмів, залучених до узгодженого контролю процесів проліферації, диференціювання та апоптозу нормальних і трансформованих клітин. Провідну роль у просторовому розмежуванні сигналювання відіграють адаптерні та риштувальні протеїни, які полегшують збирання протеїно-протеїнових комплексів та забезпечують їх взаємодії з елементами клітинних структур, регулюючи одночасно передавання сигналу в мережі. З клонуванням SH3-вмісного адаптерного протеїну Ruk/CIN85, що містить 3 SH3 домени, Pro- та Ser-збагачені послідовності та С-кінцеву "coiled-coil" ділянку, у 2000 році було започатковано (за участі керівника відділу) новий напрям досліджень у галузі клітинного сигналювання. Накопичені на сьогодні експериментальні дані свідчать про інтегруючу роль Ruk/CIN85 в регулюванні архітектури актинового цитоскелету, міграції, інвазії й адгезії клітин, апоптозу, мітогенного сигналювання, ліганд-опосередкованованого ендоцитозу рецепторних тирозинових протеїнкіназ, динамічного контролю епітелійно-мезенхімного переходу. Водночас, актуальним залишається подальше вивчення механізмів, які лежать в основі реалізації біологічної активності Ruk/CIN85, що потребує використання нових ідей і підходів до її розв’язання.

 


Тетяна Скатерна - науковий співробітник, кандидат біол. наук


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 2023

 Публікації/Publications – 2014 - 2024

 1. Vynnytska-Myronovska B.O., Bobak Ya.P., Pasichnyk G.V., Igumentseva N.I., Samoylenko A.A., Drobot L.B. Multiple molecular forms of adaptor protein RUK/CIN85 specifically associate with different subcellular compartments in human breast adenocarcinoma MCF-7 cells. (2014) Ukrainian Biochemical Journal, 86 (5), pp. 102 - 110. DOI: 10.15407/ubj86.05.102
 2. Davis N.M., Sokolosky M., Stadelman K., Abrams S.L., Libra M., Candido S., Nicoletti F., Polesel J., Maestro R., D'Assoro A., Drobot L., Rakus D., Gizak A., Laidler P., Dulinska-Litewka J., Basecke J., Mijatovic S., Maksimovic-Ivanic D., Montalto G., Cervello M., Fitzgerald T.L., Demidenko Z.N., Martelli A.M., Cocco L., Steelman L.S., McCubrey J.A. Deregulation of the EGFR/PI3K/PTEN/Akt/mTORC1 pathway in breast cancer: Possibilities for therapeutic intervention. (2014) Oncotarget, 5 (13), pp. 4603 - 4650. DOI: 10.18632/oncotarget.2209
 3. Bazalii A.V., Samoylenko A.A., Petukhov D.M., Rynditch A.V., Redowicz M.-J., Drobot L.B. Interaction between adaptor proteins Ruk/CIN85 and Tks4 in normal and tumor cells of different tissue origins. (2015) Biopolymers and Cell, 30 (1), pp. 37 - 41, DOI: 10.7124/bc.00087A
 4. Kozlova N., Samoylenko A., Drobot L., Kietzmann T. Urokinase is a negative modulator of Egf-dependent proliferation and motility in the two breast cancer cell lines MCF-7 and MDA-MB-231. (2016) Molecular Carcinogenesis, 55 (2), pp. 170 - 181. DOI: 10.1002/mc.22267
 5. Bazalii A.V., Drobot L.B., Komisarenko S.V. Apocynin attenuates motility and induces transition from sustained to transient EGF-dependent Akt activation in MCF-7 cells that overexpress adaptor protein Ruk/CIN85. (2016) Biopolymers and Cell, 32 (1), pp. 21 - 25, DOI: 10.7124/bc.000908
 6. Franskevych D.V., Grynyuk I.I., Prylutska S.V., Pasichnyk G.V., Petukhov D.M., Drobot L.B., Matyshevska O.P., Ritter U. Photocytotoxic effect of C60 fullerene against L1210 leukemic cells is accompanied by enhanced nitric oxide production and p38 MAPK activation. (2016) Experimental Oncology, 38 (2), pp. 89 - 93. DOI: 10.31768/2312-8852.2016.38(2):89-93
 7. Steelman L.S., Fitzgerald T., Lertpiriyapong K., Cocco L., Follo M.Y., Martelli A.M., Neri L.M., Marmiroli S., Libra M., Candido S., Nicoletti F., Scalisi A., Fenga C., Drobot L., Rakus D., Gizak A., Laidler P., Dulińska-Litewka J., Basecke J., Mijatovic S., Maksimovic-Ivanic D., Montalto G., Cervello M., Milella M., Tafuri A., Demidenko Z., Abrams S.L., McCubrey J.A. Critical Roles of EGFR family members in breast cancer and breast cancer stem cells: Targets for therapy. (2016) Current Pharmaceutical Design, 22 (16), pp. 2358 - 2388. DOI: 10.2174/1381612822666160304151011
 8. Bazalii A.V., Horak I.R., Pasichnyk G.V., Komisarenko S.V., Drobot L.B. Transcriptional regulation of NOX genes express ion in human breast adenocarcinoma MCF-7 cells is modulated by adaptor protein Ruk/CIN 85. (2016) Ukrainian Biochemical Journal, 88 (1), pp. 119 - 125. DOI: 10.15407/ubj88.01.119
 9. Franskevych D., Palyvoda K., Petukhov D., Prylutska S., Grynyuk I., Schuetze C., Drobot L., Matyshevska O., Ritter U. Fullerene C60 Penetration into Leukemic Cells and Its Photoinduced Cytotoxic Effects. (2017) Nanoscale Research Letters, 12 (1), art. no. 40. DOI: 10.1186/s11671-016-1819-5
 10. Horak I.R., Gerashchenko D.S., Drobot L.B. Adaptor protein Ruk/CIN85 modulates resistance to doxorubicin of murine 4T1 breast cancer cells. (2018) Ukrainian Biochemical Journal, 90 (3), pp. 94 - 100. https://doi.org/10.15407/ubj90.03.094
 11. Horak I.R., Drobot L.B., Borsig L., Knopfova L. Overexpression of adaptor protein Ruk/CIN85 in mouse breast adenocarcinoma 4T1 cells induces an increased migration rate and invasion potential. (2018) Biopolymers and Cell, 34 (4), pp. 284 - 291. DOI: 10.7124/bc.000981
 12. Prylutska S., Grynyuk I., Skaterna T., Horak I., Grebinyk A., Drobot L., Matyshevska O., Senenko A., Prylutskyy Y., Naumovets A., Ritter U., Frohme M. Toxicity of C60 fullerene–cisplatin nanocomplex against Lewis lung carcinoma cells. (2019) Archives of Toxicology, 93 (5), pp. 1213 - 1226, DOI: 10.1007/s00204-019-02441-6
 13. Kozlova N., Mennerich D., Samoylenko A., Dimova E.Y., Koivunen P., Biterova E., Richter K., Hassinen A., Kellokumpu S., Manninen A., Miinalainen I., Glumoff V., Ruddock L., Drobot L.B., Kietzmann T. The pro-oncogenic adaptor CIN85 acts as an inhibitory binding partner of hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase 2. (2019) Cancer Research, 79 (16), pp. 4042 – 4056. DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-18-3852
 14. Franskevych D., Prylutska S., Grynyuk I., Pasichnyk G., Drobot L., Matyshevska O., Ritter U. Mode of photoexcited C60 fullerene involvement in potentiating cisplatin toxicity against drug-resistant L1210 cells. (2019) BioImpacts, 9 (4), pp. 211 - 217. DOI: 10.15171/bi.2019.26
 15. Horak I.R., Latyshko N.V., Hudkova O.O., Kishko T.O., Khudiakova O.V., Gerashchenko D.S., Skaterna T.D., Krysiuk I.P., Shandrenko S.G., Drobot L.B. Adaptor protein ruk/cin85 affects redox balance in breast cancer cells. (2020) Ukrainian Biochemical Journal, 92 (4), pp. 24 - 34. DOI: 10.15407/ubj92.04.024
 16. Zhyvolozhnyi A.Yu., Horak I.R., Skaterna T.D., Khudiakova O.V., Vainio S.J., Samoylenko A.A., Drobot L.B. Composition of EVs markers under normoxic and hypoxic conditions depends on the expression level of adaptor protein Ruk/CIN85 in mouse renal carcinoma Renca cells. (2021) Biopolymers and Cell, 37 (5), pp. 325 - 334. DOI: 10.7124/bc.000A5E
 17. Babich L.G., Shlykov S.G., Yesypenko O.A., Bavelska-Somak A.O., Zahoruiko A.G., Horak I.R., Drobot L.B., Kosterin S.O. Calix[4]arene chalcone amide C-1011 elicits differential effects on the viability of 4T1 mouse breast adenocarcinoma cells with different levels of adaptor protein Ruk/Cin85 expression. (2022) Ukrainian Biochemical Journal, 94 (2), pp. 24 - 30. DOI: 10.15407/ubj94.02.024
 18. Horak I.R., Latyshko N.V., Hudkova O.O., Tokarchuk K.O., Kishko T.O., Yusova O.I., Drobot L.B., Tykhomyrov A.A. ADAPTOR PROTEIN RUK/CIN85 REGULATES REDOX BALANCE IN 4T1 MOUSE BREAST CANCER CELLS EXPOSED TO PLASMIN(OGEN). (2022) Experimental Oncology, 44 (1), pp. 31 - 38. DOI: 10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-44-no-1.17241
 19. Dian L., Xu Z., Sun Y., Li J., Lu H., Zheng M., Wang J., Drobot L., Horak I. Berberine alkaloids inhibit the proliferation and metastasis of breast carcinoma cells involving Wnt/β-catenin signaling and EMT. (2022) Phytochemistry, 200, art. no. 113217. DOI: 10.1016/j.phytochem.2022.113217
 20. Garifulin O.M., Zaiets I.V., Kosach V.R., Horak I.R., Khoruzhenko A.I., Gotsulyak N.Ya., Savinska L.O., Kroupskaya I.V., Martsynyuk M.Ye., Drobot L.B., Filonenko V.V. Alterations in S6K1 isoforms expression induce Epithelial to Mesenchymal Transition and Estrogen Receptor 1 Silencing in human breast adenocarcinoma MCF-7 cells. (2023) Biopolymers and Cell, 39 (3), pp. 189 - 200. DOI: 10.7124/bc.000A9D
 21. Horak I., Skaterna T., Lugovskyi S., Krysiuk I., Tykhomyrov A., Prylutska S., Tverdokhleb N., Senenko A., Cherepanov V., Drobot L., Matyshevska O., Ritter U., Prylutskyy Y. Antimetastatic lung cancer therapy using alkaloid Piperlongumine noncovalently bound to С60 fullerene. (2024) Journal of Drug Delivery Science and Technology, 92, art. no. 105275. DOI: 10.1016/j.jddst.2023.105275.