Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

1667822046642

Освіта і етика в галузі медико-біологічних наук. Зміцнення режиму заборони біологічної зброї: учбов. посіб. Монографія 1: Практична етика та громадська політика / ред. Брайан Рапперт,/ ред. перекл. Г.Л. Гергалова – К., 2010. – 160 с. – (Біобезпека, біозахист, біоетика).

Якщо ми хочемо уникнути того, щоб медико-біологічні науки стали науками смерті, як це сталося з багатьма галузями знань, нам необхідно узгоджувати наші думки і дії. Робота «Освіта і етика в галузі медико-біологічних наук» досліджує один  аспект «павутини» заходів, необхідних для запобігання такій перспективі. Потреба у розвитку освіти і інформованості щодо зв’язку безпеки і науки була однією із причин, що спонукала до написання цієї роботи. Автори дослідили низку робіт, спрямованих на вивчення можливостей того, як медико-біологічні науки можуть сприяти поширенню хвороб; більшість з них спрямовані на питання, що виходять далеко за межі міцних лабораторних стін. Її мета полягає в тому, щоб поділитися досвідом, моделями та ресурсами з читачами.

П’ятий національний конгрес з біоетики, 23-25 вересня 2013, Київ, Україна. – К., 2013. – 218 с.

На конгресі проводилось широке обговорення проблем біоетики в Україні та інших країнах світу за участю провідних вчених та фахівців в галузі наук про життя, філософії та медичного права, представників різних релігійних конфесій, засобів масової інформації, а також громадських організацій. Конгрес сприяв втіленню в життя Конвенції Ради Європи "Про права людини і біомедицину", "Загальної декларації про біоетику і права людини" ЮНЕСКО, етичних кодексів ученого та лікаря України, подальшому вдосконаленню законодавства України в галузі біоетики, проведенню досліджень в області природничих наук з дотриманням етичних норм і правил, поширенню викладання біоетики в учбових закладах, відкритості діяльності медичних та наукових установ, захисту прав та гідності людини з огляду на застосування сучасних досягнень біології та медицини.

 

Новосьолова Т. Навчальний посібник з біологічного захисту: можливості командного-орієнтованого навчання/ Т. Новосьолова. – К., 2016. – 94 с. (Біобезпека, біозахист, біоетика).

Посібник призначений для того, щоб:

1.Висвітлити сильні сторони формату КОН (командно-орієнтоване навчання) під час викладання; біологічного захисту.

2. Надати практичні поради з організації, запуску і проведення семінарів з біозахисту КОН-формату;

3. Запропонувати зразки вправ на основі окремих глав підручника;

4. Пояснити, як можна використати кожний набір вправ для досягнення конкретних цілей навчання.

Кожна глава посібника знайомить читача з основною концепцією, що розглядається у відповідній главі підручника і визначає конкретні навчальні цілі вправ КОН. Кожен набір вправ складається з тестових питань визначення індивідуальної та командної готовності і практичних завдань у вигляді багатоваріантних завдань і сценаріїв.

Основи біоетики і біобезпеки: підручник / О.М. Ковальова[та ін.] – К: ВСВ «Медицина», 2017. – 392 с. – Бібліогр.: с. 123 – 127. 

У підручнику викладено основні теми навчальної дисципліни «Основи біоетики та біобезпеки». У першій частині висвітлено історію, основні поняття, термінологію, етичні, медичні та правові аспекти біоетики. Розглянуто проблеми трансплантології, евтаназії, репродуктивних технологій, аборту, статусу ембріона, медичної генетики, ВІЛ-інфекції. Також вміщено розділ, присвячений основним принципам доказової медицини, сучасної стратегії проведення доклінічних і клінічних досліджень за участю тварин і людини, приділено увагу доктрині інформованої згоди в сучасній практичній і науковій медицині.У другій частині підручника представлено термінологічні визначення та категорії біологічної небезпеки, біологічного ризику, біологічної зброї, біологічної безпеки. Висвітлено досягнення та ризики сучасної біотехнології, генної терапії. Викладено міжнародні та національні нормативно-правові положення про регулювання створення, експертизи та використання генетично модифікованих організмів. Для студентів медичних, біологічних, фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, лікарів, науковців, що займаються цією проблемою.

Управління біологічними ризиками: посібник з лабораторної біобезпеки. Вересень 2006 року/ ред. перекл. Г.Л. Гергалова. – [б. м.], 2015. – 37 с. - (Біобезпека, біозахист, біоетика) 

Мета посібника полягає в тому, щоб визначити обсяг і придатність рекомендацій з «лабораторного біозахисту», звужуючи їх виключно до лабораторних умов, придатних для використання під час досліджень в інтересах суспільства, ветеринарії та сільського господарства. В посібнику представлена нова концепція і підхід для мінімізації або запобігання випадків та наслідків людських помилок в лабораторному середовищі - підхід до управління біологічними ризиками, що охоплює біобезпеку, лабораторний біозахист та етичну відповідальність.

Максимович Я.С. Біобезпека під час біологічних досліджень: навчальний посібник / Максимович Я.С., Гергалова Г.Л., Комісаренко С.В.; НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна – К.: Видавець Бихун В.Ю., 2019. – 78 с. ISBN 978-617-7699-00-1

У навчальному посібнику наведені сучасні дані з питань біобезпеки під час біологічних досліджень та про роботу лабораторій, що працюють з небезпечними біологічними матеріалами. Значна увага приділена обладнанню для убезпечення працівників та засобам індивідуального захисту, розглянута концепція управління біологічними ризиками. Видання призначене для широкого кола читачів: біологів, викладачів та студентів біологічних, ветеринарних та медичних факультетів, працівників лабораторій, що стикаються у своїй діяльності з небезпечними біологічними матеріалами.

Відповідальні медико-біологічні дослідження в глобальній безпеці системи охорони здоров’я: методичний документ / ред. перекл. Г.Л. Гергалова. – [б. м.] : Всесвітня організація охорони здоров’я, 2010. – 62 с. - (Біобезпека, біозахист, біоетика). 

 Метою цього посібника є інформування про ризики, пов'язані з аваріями або можливим навмисним зловживанням результатами медико-біологічних досліджень і пропозиція заходів з мінімізації цих ризиків в контексті використання потужності медикобіологічних наук для покращення здоров'я населення. Хоча питання, порушені в цьому документі, можуть потенційно цікавити достатньо велику аудиторію, запропоновані заходи та анкета самооцінювання мають відношення здебільшого до галузі охорони здоров'я. Тому основною аудиторією цього посібника є дослідники у галузі охорони здоров'я, керівники лабораторій і науково-дослідних інститутів.

Бредфордські серії. Вибрані матеріали в двох частинах/ ред. перекл. Г.Л. Гергалова. – [б. м.], 2015. – 177 С.304 - (Біобезпека, біозахист, біоетика)

Оригінальні матеріали надані Університетом Бредфорда, Велика Британія. Неофіційна україномовна версія для використання в навчальному процесі. Розглядаються питання освіти, інформаційно-просвітницькі програми при виконанні конвенції про біологічну і токсичну зброю, питання ефективного управління біологічними ризиками, питання освіти з біозахисту для вчених, які працюють у галузі біологічних наук. Деякі матеріали присвячені методам навчання, які сприяють підвищенню обізнаності про соціальні,етичні і правові наслідки досліджень аспектів сучасної біотехнології студентами. Розглядаються питання освіти, інформаційно-просвітницькі програми при виконанні конвенції про біологічну і токсичну зброю, питання ефективного управління біологічними ризиками, питання освіти з біозахисту для вчених, які працюють у галузі біологічних наук. Деякі матеріали присвячені методам навчання, які сприяють підвищенню обізнаності про соціальні,етичні і правові наслідки досліджень аспектів сучасної біотехнології студентами.

Біозахист – свобода і відповідальність у дослідженні: коментар. 7 травня 2014 року/ ред.. перекл. Г.Л. Гергалова. – [б. м.], 2014. – 166 с. - (Біобезпека, біозахист, біоетика).

Показана необхідність забезпечення сфери досліджень, критичних з точки зору біобезпеки, систематичним науковим, етичним та правовим аналізом та надання рекомендацій щодо проведення майбутніх досліджень такого роду. В той же час  не існує жодного універсального рішення або системи, які підходять всім країнам, установам чи лабораторіям. Кожна країна чи установа, яка оцінює, якою мірою вона забезпечена системами і методиками для боротьби з ризиками, пов'язаними з нещасними випадками або потенційним навмисним зловживанням результатами медико-біологічних досліджень, повинна самостійно вирішувати, які заходи є найбільш доречними і доцільними у світлі власних національних обставин і контекстів. Також біологічна безпека вимагає контролю за технологіями подвійного використання та протидії біотероризму

Оцінювання біобезпеки срібловмісних наноматеріалів: молекулярно-біологічні підходи / О.Г. Мінченко, О.П. Яворовський, Д.О. Мінченко // Багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини: молекулярний дизайн, синтез і застосування. / ред. Р.С. Стойка; рец. С.О. Костерін. – К.: Наукова думка, 2017. – 195-209 с. 

Комісаренко С.В., Біобезпека та біозахист при проведенні медико-біологічних досліджень / C.В. Комісаренко, Т.М. Кучмеровська, М.М. Великий // Український біохімічний журнал. – 2007. – Т.79, №4. – С .140-142

Комісаренко С.В. Стан біобезпеки в Україні та шляхи її поліпшення (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 13 квітня 2022 р.) / C.В. Комісаренко // Вісник Національної академії наук Украни. – 2022. – N 6.- С. 54-59. - 

У доповіді зазначено, що біологічна безпека є однією з головних складових національної безпеки будь-якої країни, і її цілі полягають насамперед у розробленні заходів із запобігання появам біозагроз та ефективної ліквідації їх наслідків. Оцінено стан біобезпеки в Україні та визначено найважливіші і найнебезпечніші загрози біологічного походження для нашої держави. Підкреслено, що науковці НАН України приділяють велику увагу проблемам біобезпеки і проводять дослідження, спрямовані на боротьбу з біозагрозами.

Комісаренко С.В., Сучасний стан біобезпеки та перспективи зменшення біозагроз в Україні / С.В. Комісаренко // П’ятий національний конгрес з біоетики, 23-25 вересня 2013, Київ, Україна. – К., 2013. – С.2

Гергалова Г.Л., Рівень обізнаності викладачів вищих навчальних закладів України з питань біобезпеки та біозахисту / Г.Л. Гергалова, Я.С. Максимович, С.В. Комісаренко // The Ukrainian Biochemical Journal – 2014. – Vol. 86, N5, Suppl. 2. Матеріали ХІ Українського біохімічного конгресу, 6-10 жовтня 2014 р., м. Київ. – С.273

Гергалова Г.Л., Освіта з біобезпеки та захисту в Україні: питання та вирішення. / Г. Гергалова, Т Тихоненко // Збірник тез Міжнародного симпозіуму зі зменшення біологічної загрози 2021 р., 29червня- 2 липня 2021, - К., - С. 29.

Швидкий розвиток науки та технологій водночас веде до появи нових загроз, зокрема, біологічного походження.
Попередні дослідження показали низькій рівень обізнаності з питань біобезпеки, біозахисту, можливого «подвійного
використання» серед фахівців медико-біологічної галузі. Виявлено нестаток відповідних навчальних матеріалів. Мета: розвиток
мережі зацікавлених осіб, вивчення кращого світового досвіду, адаптація та розробка нових навчальних матеріалів,
налагодження контактів з ВНЗ України з метою впровадження матеріалів у навчальний процеc.