Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Національної академії наук

України

 Оголошує прийом до

АСПІРАНТУРИ

для підготовки докторів філософії (PhD) на третьому (освітньо-науковому рівні) з відривом від виробництва

за спеціальністю - 091- біологія та біохімія

Термін навчання: 2023 –2027 рр.

Вступники подають до 1 вересня 2023 р. до приймальної комісії (кімната № 17, 1 корпус, тел. 234-12-96) такі документи:

1.      Заяву на ім’я директора, де вказати адресу, конт. тел. та e-mail;

2.      Особовий листок (бланк якого можна отримати у Відділі кадрів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України);

3.      2 фотокартки (4 х 6);

4.      Медична довідка за формою № 086/у    про можливість навчання в аспірантурі;

5.      Список опублікованих праць і винаходів, письмовий відгук наукового керівника та рецензію фахівця у яких оцінено особистий внесок вступника у надані публікації. Вступники, які не мають опублікованих праць, подають реферат з обраної наукової спеціальності; Наукові праці/реферат мають бути оцінені за п'ятибальною шкалою та підписані майбутнім науковим керівником і рецензентом;

6.      Завірені у Відділі кадрів Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України копії двох дипломів та додатків до них (бакалавра та спеціаліста/магістра). При собі мати оригінали;.

7.      Копія ідентифікаційного коду;

8.      Копія паспорту (сторінки 1-2 і сторінка з відомостями про місце реєстрації);

9.      папка швидкозшивач з прозорим верхом;

10.  Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);

11.  Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень С1-С2 (за наявності).

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Прийом на навчання проводиться на конкурсній основі за результатами вступних іспитів зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра), іноземної мови (в обсязі, що відповідає рівню B2).