Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

....................................................................  ......

Сергій Васильович Комісаренко – визначний український науковець, державний та політичний діяч, дипломат; дійсний член (академік) Національної академії наук України (імунологія, 1991 р.), дійсний член (академік) Національної академії медичних наук України (імунологія, 1993 р.), доктор біологічних наук (зі спеціальності молекулярна біологія, біохімія), професор (біохімія). Працює академіком-секретарем Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України і на громадських засадах – директором Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (ІБХ) та завідувачем відділу молекулярної імунології цього самого Інституту. Має ранг Надзвичайного і Повноважного Посла України.

Комісаренко С. В. є автором біля 600 наукових статей, понад 60 національних і міжнародних патентів і винаходів, а також численних статей з політики і культури України.

Хронологічний покажчик друкованих праць С. В. Комісаренка 

До вашої уваги - книги Комісаренка С. В., наявні у фонді наукової бібліотеки:

   

Радиация и иммунитет человека: Влияние малых доз излучения, возникших в результате аварии на ЧАЭС, на клетки кроветворной и иммунной систем человека / Под ред. С. В. Комиссаренко, К. П. Зака. – К.: Наукова думка, 1994. – 112 с.

В монографии представлены собственные данные о состоянии иммунной и кроветворной систем у людей, подвергшихся продолжительному действию низких доз облучения уникальным спектром радионуклидов, возникших в результате аварии на ЧАЭС. Помимо оригинальных приоритетных данных приведены современные представления о клетках иммунной системы: их субпопуляционном соста- ве, биологической роли, антигенных маркерах и ультраструктуре. Описываются методы, применяемые для оценки иммунного статуса людей.


Для радиобиологов, иммунологов, биохимиков, онкологов, гематологов, специалистов в области электронной микроскопии, а также врачей.

   

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України: наукове видання / гол. ред. С. В. Комісаренко. - К. : ПП "Альфа-Принт", 2000. - 32 с.

 

Брошура присвячена інституту біохімії, історії його заснування та розвитку, досягненням та науковим проблемам, які розробляються нашими вченими. Вона ніяким чином викладу. Її завдання - не претендує на повноту дати лише загальне уявлення про діяльність Інституту біохімії і його підрозділів.

Ми щиро сподіваємось, що у брошурі Ви знайдете цікаву для себе інформацію, яка не тільки ознайомить Вас з роботою нашого інституту, але й сприятиме розвитку співпраці з його науковцями.

   

Романюк С. І., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. Білкові бактеріальні екзотоксини // Структура і біологічна активність бактеріальних біополімерів: монографія / за ред. В. К. Позура. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2003. – Глава 6. – С. 195–234.

Узагальнено й проаналізовано матеріали досліджень останніх років будови і біологічної активності різних біополімерів (пластівцевоутворюючого фактора, тейхоєвих кислот, ЛПС, адгезинів, токсинів, лектинів) грампозитивних і грамнегативних бактерій.

Розраховано на мікробіологів, імунологів, біохіміків та клініцистів.

    Академік Максим Федотович Гулий: До 100-річчя від дня народження / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України; ред. С. В. Комісаренко. - К., 2005. - 159 с.

 

В книзі висвітлено основні етапи життя, науково-організаційної та громадської діяльності відомого вченого-біохіміка, академіка НАН України Максима Федотовича Гулого. Наведено повний хронологічний перелік наукових праць М. Ф. Гулого - автора і співавтора численних статей, монографій, оглядів, авторських свідоцтв і патентів.

    Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України - 80 (1925-2005): До 120-річчя академіка О.В.Палладіна / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України; відп. ред. С. В. Комісаренко. - К. : Альфа-Прайм, 2005. - 496 с.

 

В книзі висвітлюються основні етапи діяльності Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України - центру становлення і розвитку біохімії в нашій країні упродовж 80 років його існування. Подано відомості про головні досягнення кількох поколінь науковців інституту у вирішенні фундаментальних питань теорії біохімії, а також у створенні на цій основі низки препаратів, цінних методів, що широко застосовуються у медицині, сільському господарстві, промисловості.

   

Луговской Э. В., Макогоненко Е.М., Комисаренко С.В. Молекулярные механизмы образования и разрушения фибрина. – К.: Наукова думка, 2013. –230 с.

Описано строение и свойства фибриногена, (про)тромбина, фактора ХІІІ(а), плазмин (оген)а, тканевого активатора и 2-антиплазмина; образова- ние растворимого и твердофазного фибрина, а также процесс разрушения фибринового сгустка. В монографии продолжена тема книги Э.В. Луговского "Молекулярные механизмы образования фибрина и фибринолиза" (Киев: Наук. думка, 2003) и представлены экспериментальные данные авторов и литературные данные, полученные за последние 10 лет. Расширена информация о взаимодействии этих белков с клеточными рецепторами. Новой является глава о диагностике угрозы тромбообразования с помощью разработанных авторами иммунодиагностических тест-систем. Почти не изменены разделы предыдущей монографии, в которых отражены работы пионера в исследовании системы свертывания крови - академика АН УССР В.А. Белицера.

Для научных работников, преподавателей и студентов, изучающих процессы свертывания крови и фибринолиза, а также всех тех, чья деятельность связана с проблемами гемостаза.

   

Біохімія і біотехнологія - сучасній медицині = Biochemistry and Biotechnology for Modern Medicine / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна ; гол. ред. С. В. Комісаренко. - К. : ФОП Москаленко О.М., 2013. - 704 с. – ISBN 978-966-2214-30-7

   Біохімія і біотехнологія

 

Монографія певною мірою є унікальною. Це – зібрання статей, присвячених найактуальнішим проблемам сучасних медико-біологічних наук, як фундаментальних, так і таких, що безпосередньо стосуються медичних наук, зокрема онкології, імунології, ендокринології, діагностики та лікування інфекційних захворювань. Автори статей – переважно світові лідери з певних напрямів біології – біохімії, молекулярної та клітинної біології, біотехнології, а також суміжних наук. Серед авторів є і найвідоміші вчені світу, і молоді талановиті науковці, але всіх головних авторів статей об’єднує те, що вони є колегами, друзями або співробітниками академіка НАН України С.В. Комісаренка, 70-річному ювілею якого вони присвятили свої статті.

Книгу орієнтовано на широке коло читачів – фахівців, які працюють в експериментальних і прикладних напрямках медико-біологічних наук

   

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна / ред. С. В. Комісаренко, уклад. В. М. Данилова. - К. : ФОП Москаленко О.М., 2015. - 192 с. – ISBN 978-966-2214-62-8

Ця книга є продовженням попередньої монографії, присвяченої 80-річчю Інституту – «Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна 1925–2005» , яку видано у 2005 р. Монографію присвячено двом знаменним датам, які одночасно відзначаються цього року: 130 років від дня народження академіка Олександра Володимировича Палладіна – фундатора і творця Інституту біохімії НАН України – та 90 років від часу офіційного заснування цього Інституту, який зараз носить його ім’я і який є загальновизнаним лідером у своїй галузі в Україні.

В книзі висвітлюється наукова діяльність Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України упродовж останніх п’яти років, подано відомості про головні досягнення науковців Інституту за цей період у вирішенні фундаментальних питань теорії біохімії, біотехнології, молекулярної біології та імунології, а також у створенні на цій основі низки препаратів для потреб медицини, сільського господарства, екології, промисловості. 

   

Нельсон Д.Л., Кокс М. М. Основи біохімії за Ленінджером = Lehninger Principles Of Biochemistry: [навч. посібник] / пер. з англ.: О. Матишевська та ін.; наук. ред. перекладу: С. Комісаренко та ін.]. – Львів : БаК, 2015. – XXIV, 1256 с. : іл., табл. – Покажч.: с. 1211-1256. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2227-35-2

"Основи біохімії за Ленінджером" перекладено українською! Дейвід Нельсон та Майкл Кокс, продовжуючи справу вченого та викладача Ельберта Ленінджера, періодично оновлюють його класичний підручник "Основи біохімії", щоб той залишався актуальним. Саме тому студенти та викладачі з різних природничих дисциплін як то хімія, біологія, медичина, фармакологія по всьому світу продовжують використовувати цей підручник. Завдякі кропіткій праці колективу перекладачів під науковою редакцією Сергія Комісаренка та видавництву Видавництво Бак вперше ми маємо український переклад твору.

   

Комісаренко С.В., Дєєв В.А., Луговськой Е.В. та ін. Методичні рекомендації «Застосування імуноензимних методів для діагностики загрози внутрішньосудинного тромбоутворення». – К.: «Видавець Бихун В.Ю.», 2019. – 36 с.

У методичних рекомендаціях висвітлено особливості застосування імуноензимних методів діагностики тромбофілії, розроблених у Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Описано принцип дії , заснований на застосуванні моноклональних антитіл, які завдяки своїй специфічності детектують у плазмі крові основні молекулярні маркери активації системи згортання крові: розчинний фібрин, D-димер та фібриноген. Обгрунтовано необхідність включення розроблених методів до алгоритмів клінічної лабораторної діагностики, доведено унікальне прогностичне значення одночасного визначення концентрації у плазмі крові хворих розчинного фібрину та D-димеру.

   

Максимович Я.С., Гергалова Г.Л., Комісаренко С.В. Біобезпека під час біологічних досліджень : навч. посібник / Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – К.: Бихун В.Ю., 2019. – 78 с. - ISBN 978-617-7699-00-1

У навчальному посібнику наведені сучасні дані з питань біобезпеки під час біологічних досліджень та про роботу лабораторій, що працюють з небезпечними біологічними матеріалами. Значна увага приділена обладнанню для убезпечення працівників та засобам індивідуального захисту, розглянута концепція управління біологічними ризиками. Видання призначене для широкого кола читачів: біологів, викладачів та студентів біологічних, ветеринарних та медичних факультетів, працівників лабораторій, що стикаються у своїй діяльності з небезпечними біологічними матеріалами.

   

Комісаренко, Сергій Васильович. Моя Антарктика : [кн.-альб.] / Сергій Комісаренко. - Київ : ЛАТ & K, 2020. - 109 с. : іл., фот. - ISBN 978-617-7824-24-3

Книга-альбом «Моя Антарктика» написана видатним українським вченим, дипломатом, державним і громадським діячем, академіком НАН України і першим Послом України у Великобританії Сергієм Комісаренком у вигляді спогадів про те, як українські дипломати у Лондоні спромоглися отримати безкоштовно у 1995 році для України від Британського Уряду британську антарктичну станцію «Фарадей», яка стала українською антарктичною станцією «Академік Вернадський». Коротко описано також подорож С. Комісаренка до Антарктики у 2010 році під час заміни складів українських антарктичних екіпажів на станції. Книга-альбом яскраво ілюстрована унікальними краєвидами Антарктики та станції «Академік Вернадський» фото, зробленими автором. При повному або частковому відтворенні матеріалів альбому посилання на видання та автора є обов`язковим. Книга розрахована на найширше коло читачів будь-якого віку, хто цікавиться історією нашої планети, полярними дослідженнями, екологією, українською природничою наукою.

   

Комісаренко, С. В. Світова коронавірусна криза / С. В. Комісаренко. - Київ, 2020. - ISBN 978-617-7824-26-7

Книга «Світова коронавірусна криза» написана видатним українським біохіміком та імунологом, академіком НАН і НАМН України С.В. Комісаренко. У книзі наведено широкий і ґрунтовний аналіз поточної ситуації щодо пандемії COVID-19. Розглянуті питання походження та будови коронавірусу SARS-CoV-2, шляхів інфікування, особливостей перебігу захворювання, діагностики COVID-19, утримування імунітету проти SARS-CoV-2, застосування фармацевтичних препаратів для лікування хвороби, створення вакцин та ефективності протиепідемічних заходів. Обговорено використання математичних моделей епідемічного процесу та перспектив виходу з карантину.

Книга розрахована в першу чергу на фахівців — вірусологів, імунологів, епідеміологів, лікарів-інфекціоністів, гігієністів, фармакологів, але також і на широке коло медиків, біологів та всіх інших, кого цікавлять проблеми нинішньої коронавірусної інфекції.

   

Комісаренко, С. В. Під знаком Нобеля: лідери наукового прогресу або роздуми вченого - біохіміка й імунолога про розвиток і значення наук про життя : монографія / С. В. Комісаренко ; укладач В. М. Данилова. - К. : ФОП Мишалов Д.В., 2020. - 240 с.

Монографія (книга) певною мірою є унікальною. Це зібрання статей, присвячених огляду найрезонансніших робіт Нобелівських лауреатів в галузі хімії, фізіології або медицини як в ретроспективному плані, так і в сучасному аспекті, тих робіт, які певною мірою зробили революційний прорив у становленні і розвитку нових напрямів медико-біологічних наук — біохімії, генетики, молекулярної біології та молекулярної імунології тощо. Одну із статей присвячено людині, якій світ завдячує заснування і втілення в життя цієї нагороди — Альфреду Нобелю.

Книгу орієнтовано на широке коло читачів — фахівців, які працюють в експериментальних і прикладних напрямках медико-біологічних наук, а також тих, хто цікавиться шляхами поступального розвитку науки взагалі.

   

Лідери наукового прогресу: під знаком Нобеля / С.В. Комісаренко, В.М. Данилова, Р.П. Виноградова, С.І. Романюк, О.П. Матишевська, М.В. Григор’єва, Т.В. Данилова; за ред. С.В. Комісаренка; укл. В.М. Данилова. - Видання друге, доповнене. - Київ: Наукова думка, 2023. — 652 c. - ISBN 978-966-00-1904-1

У світі існує багато премій, якими відзначають важливі наукові досягнення вчених різних напрямів науки. Однак найпочеснішою з усіх нагород дослідники всього світу вважають саме Нобелівську премію. Лауреати Нобелівської премії — дійсно світова інтелектуальна еліта; це — видатні фізики і хіміки, фізіологи й медики, економісти і письменники, а також громадські діячі, які принесли найбільшу користь людству. Зазначимо, що спеціальної премії за видатні роботи в галузі біохімії не було засновано, але науковців, які отримали Нобелівську премію безпосередньо за біохімічні дослідження, більш ніж достатньо. Вони удостоєні золотої Нобелівської медалі за видатні досягнення в галузі хімії або фізіології та/або медицини, тобто в найближчих до біохімії «нобелівських» дисциплінах. Книга певною мірою є унікальною. Це — зібрання статей (39 статей), присвячених огляду найрезонансніших відкриттів нобелівських лауреатів у галузі хімії, фізіології та/або медицини ХХ і ХХI століть; тих відкриттів, які значною мірою спричинили революційний вплив на становлення і розвиток нових напрямів медико-біологічних наук — біохімії, генетики, молекулярної біології та імунології, молекулярної і генетичної медицини тощо. Зібрані статті раніше було опубліко-
вано в академічних журналах «Ukrainian Biochemical Journal» і «Вісник НАН України». Одну із статей присвячено людині, якій світ завдячує заснуванням і втіленням у життя цієї нагороди — Альфреду Бернгарду Нобелю.

Для фахівців, які працюють в експериментальних і прикладних напрямах медикобіологічних наук, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, а також для тих, хто цікавиться шляхами поступального розвитку науки взагалі.

 

   

 Комісаренко С. В., про нього

Сергій Васильович Комісаренко / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна; укл. В. М. Данилова, Р. П. Виноградова, О. І. Войцехівська. - К. : Академперіодика, 2013. - 144 с. : 45 с. іл. - (Біобібліографія вчених України). - ISBN 978-966-360-225-7

Висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної, педагогічної та громадсько-політичної діяльності Сергія Васильовича Комісаренка - видатного вченого, доктора біологічних наук, професора, академіка НАН та НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії УРСР, премій ім. О.В. Палладіна та ім. І.І. Мечникова НАН України, академіка-секретаря Відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології та директора Інституту ім. О.В. Палладіна НАН України. Наукові інтереси С.В. Комісаренка охоплюють широке коло питань з біохімії, імунохімії, молекулярної біології та імунології, фармакології та біотехнології. Бібліографічний покажчик знайомить із науковими та публіцистичними працями вченого.

Для наукових працівників та всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.